Simon Kitz

Simon Kitz

 

Artist: Simon Kitz
Title: Found Objects
Studio Location: Toronto, ON