Xinyi Liu

Xinyi Liu

 

Artist: Xinyi Liu
Title: Curiosity
School: Fashion Institute of Technology